jenis-jenis zakat yang wajib ditunaikan

Zakat Pendapatan

Zakat Perniagaan

Zakat Simpanan

Zakat KWSP

Zakat Emas

Zakat Perak

Zakat Saham

Zakat Pertanian

Zakat Ternakan

Zakat Galian